Hedef Turan
Rehber Kur'an Hedef Turan

ÜÇ TUĞ ve HİLÂL

Üç Tuğ ve Hilâl: Hilâlin içindeki üç tuğ Hakimiyet, Devlet ve Milleti temsil eder. 
 
En Solda Yükselen Tuğ : Büyük Türk Devletini temsil eder. Devlet birliğin, beraberliğin, gücün ve otoritenin adıdır. Devletsiz bir toplulukların hayat hakkı bulunmayacağı gibi, ömürleri de hep kısa olmuştur. Türk milleti, tarih boyunca pek çok güçlü devlet kurmuş ve tarihe yönverebilmiştir. Ama asıl önemli olan devletin niteliği ve niceliğidir. 
 
Nizam-ı Âlem Ülkücülerinin devlet anlayışı "millet için devlet" anlayışıyla izah edilebilir. Devlet millet için vardır. Milletin mutluluğu, huzuru, namusu, onuru için vardır. Eğer devlet bu aşamada başarısız olmuş, çatısı olduğu topluluğun huzurunu sağlayamamış, onurunu zedelemiş veya zedelenmesine engel olamamış ise, devlet olma niteliğini de kaybetmiş demektir. 
Bir diğer husus ise devlet, sistem ve millet ilişkisidir. Devlet sistemle milletin arasında, sistemin kalkanı olma durumunda değil, milletin önünde engel olan sistemin başında balyoz olmalıdır. Millete rağmen sistemin bekâsını sağlanmaya çalışan devlet, o milletin devleti değil, ancak ve ancak o milletin sırtındaki kambur olabilir. Bu anlamdaki devlet, işgalci mantığıyla idare ediliyor demektir. 
 
Devlet, milleti için varolma aşamasına ulaşana kadar üç tuğun biri bu mücadelemize işaret edecektir. 
 
 
 
En Sağda Yükselen Tuğ: Asırlardır İslamiyetin sancaktarlığını yapan BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİ temsil eder. Millet hayatın gerçeğidir. Kavim kavim yaratılış hakikatini unutmadan hareket ederek, milletin bekâsına hizmet etmek, Nizam-ı Âlem Ocakları'nın diğer hedefi olacaktır. İlahî ölçüleri kabullenişle, millet sevgisini yaşatmak boynumuzun borcu olacaktır. 
Bu millet İslâm'ın sancağını altıyüzyıl sallandıran bir millet olmanın şerefini her zaman taşıyacak ve bütün İslâm âleminin dirilişini gerçekleştirmek için mücadelesini sürdürecektir. "İslâm'ın birlik sancağı Anadolu'da düştü ve Anadolu'da kalkacaktır." 
 
 
Ortada Yükselen En Uzun Tuğ: Allah'ın hakimiyetini temsil eder. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Allah (C.C.) güç olarak bütün güç ve otoritelerin üzerindedir. Allah'ın hükmü hakim olana kadar zalimlerle mücadele etmek şuurunu yitirmeden hareket etmek, Nizam-ı Âlem mensuplarının en büyük amacı ve hedefidir. "Kafirler istemese de, Allah (C.C.) nurunu tamamlayacaktır." Ayet-i Kerimesi de bu mücadelenin mutlak zaferine işaret olarak, umudumuzun kaynağıdır. 
 
Üç Tuğ'u kucaklayan Hilâl: Hilâl asırladır küfrün karşısında imanın, haçın karşısında İslâm'ın işareti olmuştur. Herşeyin temeli olan Kur'an'a tabi olanların sancağıdır. Hilâlin müslümanlarca sembol kabul edildiğini biliyoruz. Ancak bunun sembolik değeri nereden gelmektedir? Dolunay, (Bedir) ayın 14. gecesindeki haliyle daha parlak olduğu halde, niçin en az ışık verdiği yay şeklindeki zayıf şekli sembol seçilmiştir? 
 
Hilâl eğer haçta olduğu gibi doğrudan doğruya şekilden alınan bir sembol olsaydı, ayın 14. gecesindeki en parlak haliyle dolunay şeklini sembol olarak kullanmak daha uygun olurdu. Oysa Hilâl, şekli dolayısıyla değil, ismi dolayısıyla sembol olmuştur. Bunun anlamı da Allah'ın isminden alınmıştır. 
 
Bilindiği gibi hilâl kelimesinin arapça aslında bir "he", bir "lam", bir "elif" ve yine bir "lam" harfi bulunmaktadır. Yani bir"he", bir "elif", iki tene "lam" bulunmaktadır. Bu harflerin ebced hesabıyla rakam değeri ise; "He" 5, "Lam" 30, "Elif" 1, ikinci "Lam" 30'dur. Toplam 66'dır. 
 
Allah kelimesi de yine bir "Elif", iki "lam" ve bir "he" ile yazılmaktadır. Bu harflerin de yine değeri 66'dır. Her iki kelimeyi meydana getiren harfler değişmediği için bunların rakam olarak değeri değişmez. Harfler her iki kelimede de aynıdır, sadece yerleri farklıdır. Yani biz Hilâl yazarken Allah isminin harflerini kullanıyoruz. Madem ki, her iki kelimeyi meydana getiren harflerin kendilerinde ve rakam olarak değerlerinde bir değişiklik yoktur, öyleyse bu kelimeyi bilhassa sembolik olarak birbirinin yerine kullanmak mümkündür. O halde bayrak üzerine Allah yazacak yerde aynı ismin eşdeğerlisi olan Hilâl'i koymak hem daha anlamlı, hem de inancımıza daha uygundur. Çünkü, inancımıza göre, "Allah'ı sembol olarak bile ifade etmek mümkün değildir. Aksi halde putperestlerin düştüğühatayı tekrarlamış oluruz. Oysa İslâmiyet putperestliğin her çeşidini yıkmak üzere gelmiş bir dindir. 
 
Allah'ın birliği (Tevhîd) inancı "Lailahe illallah" formülü ile ifade edilen mînîsı, böylece hilâl şeklinin içinde sembol olarak kullanılmıştır. 
 
İşte Nizam-ı Âlem Ülkücüleri, "devlet, millet, hakimiyet" anlayışını İslâm'ın hilâliyle çerçeveleyerek kendisini ifadelendirmiştir.
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol