Hedef Turan
Rehber Kur'an Hedef Turan

Ülkücülük Nedir ?

 Ülkü ve Ülkücülük Nedir? Türk Milleti İçin Ülkücülük Nedir?
 
Ülkü, insanın ya kendi milleti veya bütün insanlık için ulaşılmasını şiddetle arzu ettiği son hedeftir. Arzu ve hayal edilen son hedefe varmak gayesiyle, yorulup yılmadan, bıkıp usanmadan fazilet ve cesaretle, fedakarca çalışanlara da Ülkücü denir. Hayatlarını insanlığa hizmet uğrunda harcayan peygamberlerle, bazı filozof ve ilim adamları birer Ülkücü sayılırlar. Kendilerini milletlerine adayan büyük liderler, cihangir Başbuğlar ve kahraman askerlerle, Milliyetçi ilim, fikir ve san’at adamları da tam manasıyla birer Ülkücüdürler. 
 
İnsanlık da, milletler de bugün ki seviyelerini, gelmiş geçmiş Ülkücülere borçludurlar. Ancak, gerek insanlık tarihinde, gerekse milletlerin tarihinde kendini böyle bir Ülküye vermiş Ülkücülerin sayıları pek fazla değildir. Çünkü Ülkücülük çok çetin bir yoldur. O yola herkes dayanamaz. Hevesle başlasa da herkes bu dikenli yolda sonuna kadar gidemez. Her insanın san’atkar veya kahraman olması nasıl mümkün değilse, Ülkücü olması da öyle imkansızdır. Hatta Ülkücülük sanatkarlıktan da kahramanlıktan da güç ve daha fazla bir şeydir. Sanatkar, yaratılışının icabına uygun olarak istemese bile eser vermeye mecburdur. Kahraman ise, belki bir ömür boyu bekledikten sonra gerektiğinde kendini feda edecektir. Ama Ülkücü onlar gibi değildir. Hayatının her anını yalnız Ülküsü uğruna harcar. 
 
 
Ülkücülüğün vazifesi ve hizmeti belirli bir an için değildir. Kendini bir Ülküye adayanlar, şahsiyetlerini ancak azim, irade ve sabırla bu yolun icabına göre terbiye eder ve hazırlarlar. Ülkücülüğün en güç tarafı da budur. 
 
Türk Milleti için Ülkücülük; kuru bir ırkçılık davası değildir. Ülkücülük, Milliyet olgusunu reddeden bir Ümmetçilik de değildir. Ülkücülük, her milletin kendi özdeğerlerine sahip çıkmasını tabii gören, Türklüğün milli ve manevi değerlerinin kaynaşmasından meydana gelen Müslüman Türk Milletinin milletler yarışında en öne geçmesini istemek, çalışmak ve bu Ülküyü hayat tarzı haline getirmektir.
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol